VTB-TV vallogo: N/A Foto: Aslak Ringhus

VTB-TV fylgde valet

Me held deg oppdatert på valresultata når dei kjem inn, samt studio, intervju og reportasjar. Har du innspel eller spørsmål? Send dei inn via Twitch-chatten (må ha brukar), eller på epost til aslak@vtb.no.

Litt om det du kan sjå på VTB-TV i kveld

I løpet av kvelden vil me presentere ni kandidatar frå ni parti (tidlegare vist på VTB-TV).

Me vil ha med gjester på telefon:

– Gisle Espeland (NRK-veteran)

– Solveig Sundbø Abrahamsen (H)

– Jarand Felland (Sp), regionordførar

Bladfyk Geir Ufs er på plass på Ibsenhuset i Skien på NRK, Varden og TA si valvake, og vil kome med direkterapportar frå politikarane som er samla der.

Artikkelen held fram under annonsen.

Programleiar er Aslak Ringhus.