Etterlengta: Mange kviteseidingar har hatt gang- og sykkelveg frå Kvitsund til sentrum på ønskelista i fleire tiår. Nå varslar Statens vegvesen i samarbeid med kommunen oppstart for planarbeidet for reguleringsplanen. Foto: Kari Smeland

Inviterer til møte om etterlengta gang- og sykkelveg

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om gang- og sykkelveg mellom Kvitsund og Kviteseidkrysset.

Statens vegvesen varslar i samarbeid med Kviteseid kommune oppstart for planarbeidet for reguleringsplanen av gang- og sykkelveg langs Kviteseidvegen (Rv41). Den nye gang- og sykkelvegen skal gjera det tryggare for gåande og syklande frå Kvitsund gymnas til Kviteseidkrysset.

Det blir invitert til informasjonsmøte på Kvitsund gymnas torsdag 2. februar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dette er ei særs etterlengta melding for kviteseidingane som har venta lenge.

– Då eg bygde hus langs Rv41 for 32 år sidan fekk eg beskjed om at det var nærståande planar om å bygge g/s-veg her, sa Halvor Nyland til Helge Orten (H), dåverande leiar av transportkomiteen på Stortinget i 2019. Sidan då har det gått ytterlegare tre år.

I varslet frå Vegvesenet kjem det også fram at det blir planlagt for utbetring av Kviteseidkrysset. Det blir ikkje presentert kva løysing som er tenkt.

Les også
Vil ha betre tryggleik langs RV41
Les også
– Me er i direkte livsfare langs riksvegen
Les også
«Vond ost» skal få vegstatsråden til å tenke på Kviteseidkrysset
Del ein: I haust vart gang- og sykkelvegen frå Kvitsund til Hegni ferdig. Foto: Kari Smeland