Snart klar for trafikk: Måndag opnar truleg vegen att. Foto: Stig Jarle Sætre

Åmotsdalsvegen opnar truleg måndag morgon

Fylkesvegen har vore stengt sidan måndagsmorgonen.

Seljord kommune melder på heimesida si at det frå måndag vil bli opna for trafikk med lysregulering frå måndag morgon.

«Vestfold og Telemark fylkeskommune melder no at om arbeidet i helga går som planlagt vil Åmotsdalsvegen opne for trafikk i ei fil med lysregulering frå måndag morgon (23.11.2020). Endeleg beskjed kjem sundag kveld. Det betyr at skuleskyss og alle kommunale tenester i området kan gå som vanleg frå måndag», skriv kommunen.

Det var eit jordras som gjorde at vegen måtte stengast. Det kom tidleg signal om at vegen ikkje kom til å bli opna før helga, og at ein kunne måtte vente til «uti neste veke» med å køyre frå Nutheim til Åmotsdal.

Les også
Millionvegen er stilt til disposisjon som beredskapsveg