Helsestyresmaktene vil opne for meir barneidrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Full forvirring om oppstartsdato for barneidretten

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet foreslo først å gjenopne barneidretten allereie frå 1. juni. Deretter avviste dei at ein dato er sett.

Det vart forvirring då både helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHIs Line Vold fekk spørsmål om oppstartsdatoen for barne- og ungdomsidretten på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen var at kulturminister Abid Raja (V) hadde gitt grønt lys for at utøvarar under 20 år i fotball og andre idrettar med «avgrensa fysisk kontakt» kan ta opp att trening frå 15. juni, medan Helsedirektoratet nokre timar seinare publiserte ei pressemelding der det i samråd med FHI vart foreslått opning av all barne- og ungdomsidrett frå 1. juni.

Guldvog sa at temaet ikkje er ferdig greidd ut, medan Vold avviste at FHI har sett ein dato for oppstart.

– Vi har fått i oppdrag å sjå på idretten og kva tiltak ein kan lette på og på kva måte. Dette jobbar vi med, men vi har ikkje konkludert med nokon eksakt dato, sa Vold.

Ingen har konkludert med dato

Helsedirektoratet og FHI har fått i oppdrag frå regjeringa å greie ut når det er mogleg å starte med barne- og ungdomsidrett innanfor trygge rammer.

– Regjeringa har ikkje bestemt nokon dato, men det kulturministeren sa i dag, var at vi går inn for 15. juni. Eg opplever ikkje at Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har konkludert med ein dato. Vi har gitt eit oppdrag med utgangspunkt i 15. juni som seinaste dato, sa Høie.

Helsedirektoratet og FHI skal revidere smitterettleiaren for idretten og vurdere korleis det kan opnast opp for meir breidde-, barne- og ungdomsidrett som også inneber avgrensa fysisk kontakt. Det er varsla ein felles tilråding frå fagstyresmaktene 28. mai.

– Vi jobbar med denne problemstillinga, men det er ikkje alt som er avklart. Det er ting som er under utgreiing, og vi må komme tilbake til det, sa Guldvog.

Feil?

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet uttalte dette i pressemeldinga på onsdag:

– Idretten er ein viktig arena for barn og ungdom. Derfor er det viktig at denne gruppa kjem tilbake til ein så normal kvardag som mogleg. Vi ser no på ulike forslag til løysingar for å opne opp for all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år, seier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utspelet frå helsestyresmaktene kom berre nokre timar etter at Raja gav grønt lys for 15. juni som oppstartsdato.

Felles tilråding

Regjeringas plan for oppmyking opnar for at delar av barneidretten kan ta opp att normale treningar utan sosial distansering.

– Eit tilbod for alle barn og unge er viktig ut frå eit folkehelseperspektiv. Idrettslaga og den frivillige innsatsen har bidrege sterkt i dugnaden vi alle har vore igjennom, seier Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Idrettspresident Berit Kjøll meir enn antydar at signala som no kjem om at barneidretten på forsvarleg vis kan opnast 1. juni, er påskjønning for at idretten har vore lojale i oppfølginga av virusrådet frå helsestyresmaktene.

– Derfor er det ekstra gledeleg at helsestyresmaktene allereie om 10 dagar vurderer at vi kan ha meir eller mindre ein normaltilstand når det gjeld idrettsaktivitet, sjølv om det framleis vil vere tydelege smittevernsreglar for utøving av idrett, seier Kjøll.

Usikkert med kampar

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønskjer altså at alle idrettar skal gjenopne allereie 1. juni for utøvarar under 20 år. Om det blir opna for kampaktivitet er derimot usikkert.

Det kan òg bli aktuelt å leggje opp til enkelte avgrensingar for enkeltidrettar.

Forslaget helsestyresmaktene no jobbar med, opnar likevel ikkje for at det blir opna for breiddeidretten på seniornivå. Der må det framleis trenast med grupper inntil 20 personar og med ein avstand mellom kvar enkelt utøvar på minimum éin meter.

Når det blir opna fullt for breidda er ikkje klart.

(©NPK)