Frisbeegolf er ei av i alt sju offisielle frisbeegreiner og har vore spelt i Noreg sidan 80-talet. Foto: Jostein Håland

Frisbeegolf – ein sport for alle

Frisbeegolf er ein av dei raskast veksande sportane i verda. Idretten passar for alle og kan vere både ein god familie- og venneaktivitet i sommar.

– Frisbeegolf har opphavet sitt frå USA på 1960- og 70-talet. Det blir sagt at det byrja med at nokre arbeidarar på eit pai-torg byrja å kaste eit paiform-lok til kvarandre. Etter kvart fann ein ut at ein kunne lage noko i plastikk og tidleg på 80-talet blei det tatt patent på frisbeen, fortel tidlegare noregsmeister i diskgolf, Jostein Håland, til Nynorsk pressekontor.

Ei av sju frisbee-greiner

Amerikanske Innova, som blei stifta i 1983, var dei første som byrja med frisbeeproduksjon og dei er framleis størst, ifølgje Håland. Det var òg på 80-talet at frisbeen gjorde inntog i Noreg og andre land over heile verda.

– Frisbeegolf er ei av i alt sju offisielle frisbeegreiner og også den greina har vore spelt i Noreg sidan 80-talet, fortel Håland.

– Den eldste bana i Noreg ligg på Ekeberg i Oslo og kom i 1984–85. Året etter kom det ei bane i Måløy. Etter kvart har det spreidd seg med baner over heile landet, legg han til.

Aukande popularitet

Trass i at frisbeegolf har vore i Noreg sidan 80-talet har den store oppsvinget i popularitet komme dei siste åra.

– Eg har vore med i 20 år. Då eg byrja å spele, var det cirka 50–60 spelarar. No blir turneringane fylt opp med ein gong. Det er eit hav av lokale turneringar, regionale turneringar og ein haug av veldig lokale turneringar, fortel Håland.

– I tillegg kjem Noregscupen for dei aller beste. Der er det er pengepremiar og kongepokal. Dei siste åra har det òg vore arrangert store europacupar på Sula på Sunnmøre.

Dei siste månadane har interessa vore enorm. Håland trur det kan skuldast koronasituasjonen.

– At interessa har auka i år trur eg kjem av at nesten alle andre idrettar har vore i lock down. Frisbeegolf har ein kunna drive med i heile koronaperioden. Det er utandørs og det er ingen fysisk kontakt mellom spelarane, men likevel sosialt. Det er både lågterskel og relativt rimeleg å drive med – i alle fall om ein spelar lokalt og ikkje reiser til utlandet på turneringar, fortel han.

Baner over heile Noreg

I dag finn ein frisbeegolfbaner over heile Noreg og dei fleste banene er gratis å nytte.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dei siste fem åra har det dukka opp nye baner omtrent kvar veke. Det er søkbart som nærmiljøanlegg, og då blir banene så å seie fullfinansierte gjennom den ordninga. Det gjer òg at banene blir gratis å bruke, fortel den tidlegare noregsmeisteren.

– Det har komme fleire nye baner parallelt med at interessa har auka og fleire stadar har det komme baner på stadar der det berre har vore ei eldsjel, legg han til.

Passar for alle

Frisbeegolf er eit lågterskeltilbod og passar for alle.

– Kven som helst kan byrje med frisbeegolf. Vi har hatt kurs for psykisk utviklingshemma, folk i rullestol og folk med andre med funksjonsnedsettingar, seier Håland.

Han har eit klart tips til dei som ønskjer å byrje med idretten.

– Begynn med å øve på teknikk. Det viktigaste er å lære seg å kaste litt tregare diskar – såkalla putterar. Ein kan byrje med å prøve å få dei til å gå ein 40–50 meter rett fram, tipsar Håland.

I tillegg til praktisk trening kan òg andre triks hjelpe deg på vegen mot å bli habil frisbeegolfspelar.

– Prat gjerne med meir erfarne spelarar og søk på YouTube. Lær deg grunnteknikk og lær deg å kaste teknisk riktig før du byrjar å kaste langt. Alle dei beste spelarane har gått den vegen, avsluttar han.

(©NPK)

Frisbeegolfbanene har ulike vanskegrader og mange ligg i idylliske omgivnader. Foto: Jostein Håland
Teknikk er viktig og det første ein bør øve på om ein skal byrje med frisbeegolf, ifølgje Jostein Håland. Foto: Jostein Håland
Frisbeegolf har blitt stadig meir populært dei siste åra. Her ser vi tre ulike diskar som eignar seg. Ein for lange kast, ein for mellomlange og ein såkalla putter, som ein brukar dei siste metrane fram mot korga. Foto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK
Frisbeegolf har blitt stadig meir populært dei siste åra. Foto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK
Frisbeegolf har blitt stadig meir populært dei siste åra. Her ser vi ei korg der frisbeeane skal ende opp når ein når målet på bana. Foto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK