21 vesttelar deltek på Landsskyttarstemne

Landsskyttarstemnet: Olav Brennemo Eriksen (t.v.), Steinar Brennemo Eriksen og Vetle Midtveit Loftsgarden er på plass i Voss for å delta på årets Landsskyttarstemne.

21 av dei totalt 4147 skyttarane som deltek på årets Landsskyttarstemne på Voss kjem frå Vest-Telemark.

Frå Kviteseid skyttarlag stiller Steinar Brennemo Eriksen (klasse eldre rekrutt, ER) og Olav Brennemo Eriksen (junior) og Steinar Smeland (V55).

Fyresdal er representert med Halvard K. Grythe (klasse 3), Mona Gundersen (2), Anna Levang (1), Amund Libjå (ER) og John Kjell Lien (2).

Artikkelen held fram under annonsen.

Frå Rauland stiller Halvor Loftsgarden (V55), Jan Henning Loftsgarden (V55), Tor Olav Loftsgarden (4), Vetle Loftsgarden (ER) og Sigrid Neset (ER).

Øyfjell er representert med Steinar Mandt (V73), Ole Kr. Nyhus (V73), Anbjørg Rorge Tjønn (ER), Knut Rorge (3), Monika Rorge (2), Thorhild Rorge (V65), Helge Rorge (V73) og Elin Rugli (4).

Her kan du søke på namn, og finne når skyttarane skal konkurrere.

Landskyttarstemne

Landsskyttarstemnet (LS) har blitt arrangert sidan 1893 i regi av Det frivillige Skyttervesen (DFS). Det blir konkurrert med rifle i fleire disiplinar i alle klasser frå ungdom til veteran. Rundt 500 000 skot blir fyra av ved kvart LS. Arrangementet blir flytta rundt i landet og har 4 000-7 000 deltakarar kvart år.

300 000 skyttarar har delteke sidan starten, og premiar for over 250 millionar kroner er delt ut på Landsskyttarstemnet sidan 1893. Det blir bruka sylvbeger til premiering for innleiiande skytingar, der 1/3-del av dei beste skyttarane blir tildelt sylvbeger i alle skytedisiplinar.

Vinnaren av baneskytinga på Landsskyttarstemnet blir kåra til Skyttarkonge eller Skyttardronning. Ved konge blir beste kvinne Skyttarprinsesse og nest beste mann Skyttarprins. Ved dronning blir beste mann Skyttarprins og nest beste kvinne Skyttarprinsesse. Skyttarkongen eller Skyttardronninga blir tildelt H.M. Kong Harald V sin kongepokal i stor utgåve.

Klasser

Menn og kvinner skyt i same klasse – inga kjønnsinndeling.

Senior: Klasse 1, 2, 3, 4, 5, open klasse, nybegynnar vaksen og kikkertklassa.

Ungdom: Rekrutt 11-13 år, Eldre rekrutt 14-15 år, Junior 16-17 år, Eldre junior 18-19 år og Nybegynnar ung som er klassa for dei yngste under 16 år.

Veteran: V55 (55-64 år), V65 (65-72 år) og V73 (73 år og eldre).

Kjelde: dfs.no