Hybelkameratar: Kjedar seg aldri: Vebjørn, Gaute og Vetle bur saman på hybel i Bø. Wakim Phengphudant frå Nissedal bur også saman med gutane, men var ikkje tilgjengeleg under intervjuet. Foto: Privat

Vebjørn, Gaute og Vetle om hybellivet

For ungdom frå Nissedal inneber det å starte på vidaregåande at ein også må flytte heimanfrå.

– Eg var overraska over at det ikkje var fleire som budde på hybel, seier Vebjørn Lohne Thronsen frå Nissedal.

Han flytta til Bø i haust og går på studiespesialisering med fotball. Der bur han saman med Gaute Opland Johansen og Vetle Mandt Lindvig, som går på studiespesialisering. Dei tre gutane har gått saman på Nissedal ungdomsskule. Gaute kjem frå Treungen, Vetle frå Fjone og Vebjørn frå Nordbygda, så dei har gått på tre ulike barneskular.

– Men me kjente kvarandre før me begynte på ungdomsskulen. Me spela på same fotballag, fortel Vebjørn.

Var spente

Dei var alle spente før dei skulle begynne på vidaregåande skule og flytte heimanfrå.

–Eg grua meg litt og budde den fyrste tida hos halvsystera mi i Seljord, fortel Gaute.

Han blei fort kjent og var mykje i Bø på kveldstid. Då det blei eit ledig rom i bufellesskapet med dei andre gutane frå Nissedal valte han å flytte inn dit.

– Det er betre å bu saman med nokon, enn å bu aleine. Her er det alltid nokon å vere saman med og noko å finne på. Her kjeder me oss aldri, seier han fornøgd.

Gutane fortel om besøk av nye og gamle klassekameratar.

– Me har blitt kjent med mange nye, også hender det at me får besøk av gamle klassekameratar som går på skule i Lunde, fortel Vetle.

Trivst med hybellivet

Det hender dei saknar å kome heim til ferdig middag eller få hjelp til klesvask, men jamt over synest dei at hybellivet er fint. Og matlaging og husarbeid går greitt.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Av og til lagar me mat saman. Då blir det ofte taco eller biff. Andre gonger handlar me på bensinstasjonen eller steiker oss ein grandiosa, seier Vetle.

Når den vidaregåande skulen i Åmli til hausten blir flytta til Tvedestrand er det ikkje lenger mogleg for ungdom frå Nissedal å bu heime når dei skal på vidaregåande skule. Kva tenker ungdomen sjølv om å flytte på hybel så tidleg?

– Ungdom frå Nissedal får tidleg erfaring med å bu aleine. Eg tenker at det er positivt, seier Vebjørn.

Dei andre gutane gir uttrykk for å vere einige.

– Eg har inntrykk av at dei fleste som bur på hybel synest at det er heilt topp eg, seier Vetle fornøgd.

Godt med større miljø

Bø vidaregåande skule har lang tradisjon for å ha hybelelevar.

– I år bur 60 av dei 370 elevane på hybel. Det er om lag 15 prosent av elevane, fortel rektor Jon Helge Bergane.

Han ser at mange vel å gjere som gutane frå Nissedal, å bu fleire saman, og har inntrykk av at det oftast fungerer bra. Kvar haust har han samtale med elevane som har flytta heimanfrå om overgangen til hybelliv.

– Mitt inntrykk er at elevane har eit avklart forhold til det å bu på hybel. Dei kjenner ofte nokon som går på trinna over eller har hatt sysken som har gått her. Mange gir uttrykk for at det er godt å kome i eit større miljø når dei kjem på vidaregåande. Skulen jobbar aktivt for at elevane skal bli kjent på tvers av studieretningar og dei fleste finn seg raskt til rette.

Bergane fortel vidare at skulen har eit godt samarbeid med instansar som psykisk helseteneste eller politi, når det er elevar som har behov for ekstra oppfølging. Han meiner at det i snitt er ein til to elevar kvart år som flyttar heim igjen fordi overgangen til hybelliv og vidaregåande skule blir for krevjande.

Artikkelen held fram under annonsen.

Den vidaregåande skulen har dei siste åra hatt fokus på fråvær og i Bø kontaktar skulen dei føresette same dagen dersom hybelelevane ikkje møter opp på skulen.

– Generelt sett har eg inntrykk av at foreldre som har ungdom på hybel fylgjer godt med på korleis ungdomen har det, og dei fleste elevane er mykje heime i helgene. Det er ikkje noko som tyder på at elevane som bur på hybel har meir fråvær eller klarer seg dårlegare enn elevar som bur heime. Bø har generelt lite fråfall frå skulen Det gjeld også elevane som bur på hybel, seier Bergane.