Fram til 2027 er Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane landets – og verdas – lengste vegtunnel.
Fram til 2027 er Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane landets – og verdas – lengste vegtunnel. Foto: Geir Ufs

Mælefjelltunnelen blir den sjuande lengste i landet

Ingen tunnelar i verda er lengre enn Lærdalstunnelen.

Fram til 2027 er Lærdalstunnelen Noregs lengste tunnel. Då opnar etter planen Boknafjordtunnelen i Rogaland, som blir verdas lengste tunnel når den syter for ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Haugalandet. Denne tunnelen blir på 26,7 kilometer – altså nesten tre mil.

I dag er Lærdalstunnelen på E16 mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane verdas lengste tunnel med sine 24,5 kilometer. I Aurland ligg også det som er den nest lengste tunnelen i Noreg per nå – Gudvangatunnelen (11 428 meter).

Ryfylketunnelen

Når Mælefjelltunnelen opnar 19. desember blir det Noregs sjette lengste tunnel med sine 9,4 kilometer. Men nokon dagar seinare (30. desember) opnar Ryfylketunnelen. Verdas lengste undersjøiske tunnel gjev ferjefri samband mellom Stavanger og Ryfylke og er på 14,3 kilometer. Dette blir også verdas djupaste undersjøiske tunnel. På det «djupaste» køyrer ein 291 meter under havet. Denne tunnelen er ein del av vegprosjektet Ryfast der også Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen er med. Desse er planlagt å opne i februar neste år.

Berre 1,4 prosent av tunnelane i landet er meir enn 7000 meter (statistikk frå 2015). På E134 vil – når Mælefjelltunnelen opnar – tre tunnelar vera lengre enn 7 kilometer. Dei to andre er Åkrafjordtunnelen (7404 meter) i Etne i Hordaland og Oslofjordtunnelen (7306 meter) mellom Frogn og Hurum i Akershus og Buskerud. Til informasjon er Haukelitunnelen 5682 meter. Tunnelen blei bygd i 1968 og var fram til 1982 Noregs lengste.

Ifylgje Wikipedia var det per mars 2018 meir enn 1100 vegtunnelar i Noreg med ei samla lengde på 800 kilometer. 73 av desse er meir enn 3000 meter. Flest tunnelar er det i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei to fylka har meir enn halvparten av tunnelane på lista over vegtunnelar.

Til samanlikning var det i 1970 250 tunnelar. Fram til 1945 var det 23 tunnelar i landet.

Utanriks

I verda er altså Lærdalstunnelen den klart lengste vegtunnelen. Dei to neste på Wikipedias liste er Yamatetunnelen i Tokyo i Japan og Zhongnanshantunnelen i Shaanxi i Kina. Begge er vel 18 000 meter.

Rett nok er verdas lengste togtunnel monaleg lengre enn dei lengste for bil. Gotthard-Baetunnelen i Sveits er vel 57 kilometer lang og knyter saman Nord- og Sør-Europa. Tunnelen stod ferdig i 2016.

1. Lærdalstunnelen, 24 509 meter, E16 i Sogn og Fjordane

2. Ryfylketunnelen, 14 300 meter, Rv13 i Rogaland

3. Gudvangatunnelen, 11 428 meter, E16 i Sogn og Fjordane

4. Folgefonntunnelen, 11 137 meter, Fv551 i Hordaland

5. Toventunnelen, 10 665 meter, Fv78 i Nordland

6. Jondalstunnelen, 10 050 meter, Fv49 i Hordaland

7. Mælefjelltunnelen, 9 354 meter, E134 i Telemark

8. Lyshorntunnelen, 9 185 meter, E39 i Hordaland

9. Karmøytunnelen, 8 900 meter, Fv47 i Rogaland

10. Korgfjelltunnelen, 8 533 meter, E6 i Nordland

Kjelde: Wikipedia