Kommunestyret i Kviteseid blir neste periode redusert frå 21 til 17 representantar.
Kommunestyret i Kviteseid blir neste periode redusert frå 21 til 17 representantar. Foto: Øystein Øygarden

I Seljord og Kviteseid går dei frå 21 til 17 representantar

114 personar skal no veljast inn i dei seks kommunestyra i Vest-Telemark.

Kommunestyra i både Seljord og Kviteseid blir reduserte i neste valperiode frå 21 til 17.

Om det i inneverande periode hadde vore 17 medlemmer i kommunestyret i Seljord ville Senterpartiet mista to representantar. Arbeidarpartiet og Høgre ville mista ein kvar. Fyrst ved ein reduksjon til 15 ville eitt parti mindre (Venstre) vore representert i kommunestyret.

– Tida er inne for ein reduksjon. Ved å redusere frå 21 til 17 vil det framleis vera ein brei representasjon, uttala Edvard Mæland (H) i kommunestyremøtet før jol i fjor.

– Me treng ei brei samansetning. Kvar av representantane har sine kontaktpunkt. Det er kan hende ikkje dramatisk å redusere til 17, men kvifor? Oppslutninga ved val minkar, og vegen å gå er ikkje å redusere talet på kommunestyremedlemmer. Dette bør ikkje handle om å spare pengar – men om demokrati, folkestyre og nærleik, meinte Lars Bjaadal (Sp).

Det vil framleis vera sju representantar i formannskapet og plan, miljø og teknisk utval i Seljord. 

Fjernar utvala

I Kviteseid blir det ingen hovudutval neste periode, men formannskapet vil ha sju medlemmer.

– Sjølv om hovudutvala kan verre ein læringsarena for nye politikarar, er det ikkje nok saker som vert handsama i utvala. Det er utvalet si meinig at desse heller kan handsamast i formannskapet, eller direkte i kommunestyret, heitte det i saksutgreiinga om den politiske organiseringa i fjor haust.

Vedtaket om å redusere talet på kommunestyrerepresentantar blei vedtatt mot ni røyster. 

I Vinje vil det også dei neste fire åra vera 25 medlemmer i kommunestyret. I Tokke er det også uendra med 21 representantar. Kommunestyra i både Fyresdal og Nissedal held fram med 17 representantar.

Les også: Neste periode blir det fire færre i kommunestyret

Vinje kommunestyre 2015–2019 (25 representantar)

Sp       10

Ap      7

H         3

SV      3

Frp      1

V         1

Tokke kommunestyre 2015–2019 (21 representantar)

Sp       11

Ap      9

KrF     1

Seljord kommunestyre 2015–2019 (21 representantar)

Ap      6

Sp       6

H         5

Frp      1

KrF     1

MDG 1

V         1

Kviteseid kommunestyre 2015–2019 (21 representantar)

Ap      9

Sp       5

KrF     3

H         2

V         1

MDG  1

Fyresdal kommunestyre 2015–2019 (17 representantar)

Ap      10

Sp       7

Nissedal kommunestyre 2015–2019 (17 representantar)

Ap      7

Sp       5

KrF     3

Frp      1

H         1