Haustfest hos Tiuren 4H, Brunkeberg 2015. Bak til venstre Ingrid Lundeberg, Anne Marthe Gotuholt, Randi Berntsen Sandland, Ida R. Rognsvåg, Anne Heggtveit, Kristine Stadskleiv Bråthen, Kari Elida Kaasa Huseby, Ingvild Groven, Kristin Evja, Gotuholt, Gunhild Kvålseth og Lydia Diana Kok. Framme frå venstre Sondre Evja, Torje Grestad, Sindre Groven, Johanna Krossbakken, Aasmund Kvålseth, Saamund Kvaalseth Midtbøen og Marianne Kåsene.
Haustfest hos Tiuren 4H, Brunkeberg 2015. Bak til venstre Ingrid Lundeberg, Anne Marthe Gotuholt, Randi Berntsen Sandland, Ida R. Rognsvåg, Anne Heggtveit, Kristine Stadskleiv Bråthen, Kari Elida Kaasa Huseby, Ingvild Groven, Kristin Evja, Gotuholt, Gunhild Kvålseth og Lydia Diana Kok. Framme frå venstre Sondre Evja, Torje Grestad, Sindre Groven, Johanna Krossbakken, Aasmund Kvålseth, Saamund Kvaalseth Midtbøen og Marianne Kåsene.

Haustfest hos Tiuren 4H

Laurdag 24. oktober var det haustfest i Tiuren 4H i Brunkeberg.

Her kan du lese referat frå haustfesten.