Nyheitsanker: Amina Omar (t.v.) og Youssra Almohbami presenterer dei viktigaste overskriftene frå Vest-Telemark på arabisk, frå det heildigitale VTB-TV-studioet.

VTB-TV lanserer nyhende på fleire språk

I samarbeid med vaksenopplæringa i Vinje, vil VTB-TV no publisere korte nyheitsoppdateringar på fleire framandspråk.

Prosjektet er ein del av levande bilde-satsinga som VTB har hatt gåande sidan sommaren 2020, i samarbeid med avisene Dølen og Firdaposten. Avisene har fått innovasjonsstøtte frå Medietilsynet til prosjektet, og for den inneverande prosjektperioden er delar av støtta øyremerkt innhald retta mot språklege minoritetar.

Tigrinja (trykk på CC-ikonet for å skru på tekst):

Artikkelen held fram under annonsen.

– Å vita kva som skjer i samfunnet rundt ein er ein viktig del av integreringa, det kan hjelpe folk til å kjenne på eit sterkare tilhøyre til staden ein har kome til. Ved at me tilpassar tilbodet, og presenterer lokale nyhende på andre språk, håpar me å nå ut til fleire av dei språklege minoritetane, seier prosjektleiar i VTB-TV, Aslak Ringhus.

Arabisk (trykk på CC-ikonet for å skru på tekst):

Som ein del av denne satsinga har VTB inngått eit samarbeid med vaksenopplæringa i Åmot. Dei får tilsendt utvalde nyhende på norsk, omset dei til og presenterer dei på sine morsmål.

– I fyrste omgang blir det på arabisk og tigrinja, som er eit vanleg språk i Eritrea og Etiopia. Alle videoane vil også kome med teksting på norsk og engelsk, og me håpar dette kan vera med på å akselerere norskopplæringa både for sjåarane og dei nye nyheitsankra våre, fortel Ringhus.