Flest i Seljord: Søylene viser personar med rektorfunksjon ved dei ulike skulane i Vest-Telemark, der skuleåret 13/14 er nedst. Dei som var rektor i 13/14 har fått blå farge, nummer to i rekka er oransje, tre er gul, fire grøn, fem grå og nummer seks rosa. Ny farge treng ikkje bety det same som ei ny rektortilsetting, det kan også bety at rektoren har hatt permisjon eller vore sjukemeld. Der same person kjem att i rektorjobben på same skule, beheld han/ho same farge – dette ser me både i Kviteseid, Høydalsmo, Øyfjell og Åmot. I åra 2013–2017 var det eigentleg to rektorstillingar i Kviteseid/Brunkeberg, og to ved skulen i Seljord. Desse vart samanslått skuleåret 18/19 begge stadar, og det er stillingane ved Kviteseid skule og Seljord ungdomsskule som blir vist i søylene fram til samanslåinga.

VTB har målt rektorgjennomtrekken – ytterpunkta er Kyrkjebygda og Flatdal

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her