Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram forslag om trekk i tilskota til kraftkommunar på ein pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Vasskraftkommunar skal få 3 milliardar mindre i tilskot

Regjeringa foreslår eit eittårig trekk i rammetilskotet til kommunar og fylkeskommunar med inntekt frå konsesjonskraft.

Forslaget inneber eit eittårig trekk i rammetilskotet på til saman 3 milliardar kroner frå kommunar og fylkeskommunar i område med høgast straumprisar, altså Austlandet, Sørlandet og Vestlandet.

For å få ei rimeleg fordeling av trekket vil kommunane og fylkeskommunane fram til 1. desember kunne rapportere inn korleis konsesjonskrafta er disponert. Basert på innsend informasjon fastset regjeringa den endelege fordelinga.

Vinje-rådmann Jan Myrekrok seier til VTB at han per nå ikkje kjenner til kva Vinje sin del blir.

Verdien av konsesjonskrafta i områda med høge straumprisar blir anslåtte til om lag 13 milliardar kroner i 2022 og 11 milliardar i 2023 – opp frå 4 milliardar i 2021. Berekninga er gjort ut frå prisanslag fastlagd i byrjinga av august i år.

Heidi Greni, som er kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet seier vi står i ein ekstraordinær situasjon der inntektene til kraftkommunane aukar frå fire milliardar i fjor, til 13 milliardar i år og 11 milliardar neste år.

– Med omfordelinga på tre milliardar i dei sørlegaste prisområda vil kraftkommune framleis oppleve minst ei dobling frå i fjor. Samtidig får andre kommunar som ikkje har kraftproduksjon men opplever enorm kostnadsvekst, eit bidrag til å dekkje desse. Dette er viktig for å hjelpe utsette kommunar med å bevare tenester og samtidig bevare legitimiteten til dagens inntektssystem, seier Greni.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dette er eit ekstraordinært grep regjeringa no tek, ikkje ei varig endring i inntektssystemet til kommunane, understrekar ho.

(©NPK)