annonse

Utsett hytteplan til etter valet

Plankart
Plankart: På eit folkemøte i Rauland før sommaren, vart dei to alternativa presentert. (Foto: Øystein Øygarden)

+ RAULAND: Båe planalternativa for nye hyttefelt på Rauland fekk motsegner frå Fylkesmannen. Årsaka er omsynet til villreinen. Saka er no utsett til etter valet.

Olav Åsen Haugsgjerd


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse