Legevakta i Åmot. Foto: Randi Berdal Hagen

«Tiltaket med hytteforbod gjeld ikkje berre sjukdom knytt til korona, men alle skader og all sjukdom som vil gå ut over vårt helsepersonell»

– Det er krevjande pedagogisk å få det fram så lenge alle tenker at det skjer ikkje meg. Vinje kommune har lang erfaring med at det skjer mange i hyttefelta. If not you, who?, skriv Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven i dagens oppdatering.

Hytteforbundet og mange hyttefolk tek kontakt med Vinje kommune og ordførar Jon Rikard Kleven og seier at dersom dei reiser to på hytta, vil dei kunne køyre heim dersom dei blir sjuke.

– Eg trur ingen av hyttefolka som kjem til legevakta i Åmot har planlagt for det. Ulykker skjer – anten heime, i trafikken eller på tur. Akutt sjukdom skjer anten det er hjarte, hjerneslag, blindtarm eller anna ille. Då er det ikkje tid til å sette seg i bilen og køyre heim til fastlegen eller legevakta der ein bur, skriv Kleven.

– Tiltaket med hytteforbod gjeld ikkje berre sjukdom knytt til korona, men alle skader og all sjukdom som vil gå ut over vårt helsepersonell anten i ein pressa situasjon der dei må hjelpe personar i Vinje som er sjuke av korona, eller at vårt helsepersonell blir smitta av hyttefolk som ikkje veit dei er smitta som oppsøkjer helsepersonell i Vinje på grunn av anna skade eller sjukdom, held han fram.

Ordføraren har prøva å formidle dette i ulike kanalar

– Det er krevjande pedagogisk å få det fram så lenge alle tenker at det skjer ikkje meg, det gjeld ikkje meg. Vinje kommune har lang erfaring med at det skjer mange i hyttefelta. If not you, who?