Tre fornøgde elevar: Iver Johansen Olsnes (t.v.), Eiril Versto og Kjetil Tveito Skjævesland gler seg til finalen. Foto: Torleiv Berdal

Til finalen i Skogleikane med ting gjort av tre

Årets sjetteklassingar ved Åmot skule ventar spent på om dei kan reise til finalen ved Skogsmuseet i Elverum den 23. september. Sjølv om koronapandemien har stukke kjeppar i hjulet for skuleklassa, håpar dei at den harde innsatsen blir krona med heider og ære.

Eigentleg skulle klassa vore på finalen i Skogleikane i fjor, men koronaviruset sette ein stoppar for det og delvis prosjektet dei dreiv med gjennom heile førre skuleår. Prosjektet kvalifiserte dei blant 110 andre skular.

Det er enno uvisst om det blir noko tur til Elverum i år og kor mange i klassa som blir med. Men skulen arbeider med foreldre for å få alle til finaledagane, og ikkje berre dei fire elevane som arrangøren sponsar.

Klassa samla: Eiril Versto, Ylvali L. Skarprud, Olava L. Verpe, Sunniva Tveito, Liv M. Ljostad, Merethe H. Bergland, Mari, H. Hovden, Tov H. Aslaksen, Iver J. Olsnes. Kjetil T. Skjæveland, Olav B. Vesaas, Trym O. Nevestveit, Solveig Kleiv, Sebastian D. Slåtta. Foto: Privat
Sprettert: Iver J. Olsnes laga sprettert. Foto: privat

Spikking, snikring og pussing

Skogleikane er ei tevling som blir arrangert kvart år for alle skulane i Noreg. Arrangementet er eit samarbeid mellom Skuleskogen, Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskule. Formålet er å auke kunnskapen og forståinga av skogen som ressurs for oss menneska. Det gjeld både økonomisk, som friluftsområde og som ressurs for leik og aktivitet. Når klassa i Åmot skule blei invitera til å delta i skuleåret 2019/2020 så fekk dei tre område å velje mellom når dei skulle leggje planar for sin skogleik. Dei kunne velje mellom menneskes bruk av skogen, kartlegging av dyreliv eller frøspiring og innhenting av dette. Klassa valde å konsentrere seg om menneskes bruk av naturen. Det resulterte blant anna i hektisk aktivitet på sløyden, der dei laga mange ulike ting av tre. Resultatet vart fine og anvendelege ting som nykjelhaldar, bilethus, og smørkniv blant anna. Det vart gjort flid med tinga og det resulterte altså i finale blant 13 andre klasser.

Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane

Eit samarbeid mellom Skoleskogen, Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskole. Målet er å motivere skulane og elevane til å bruke nærskogen i undervisning, auke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skulekvardagen.

Skogleikane er ein konkurranse for landets 5.-klassingar. Dei innleiande rundane blir halde i skulens nærskog, der oppgåvene handlar om nærskogen og artane som lever der, og kva betydning skogen har for menneske. Elevarbeida blir sendt inn til dømming, og dei beste vil kome til ein nasjonal finale.

Skogleikane blei gjennomført for tredje gong på landsbasis i 2019. 143 skular meldte seg på og 17 skular kom til finalen.

Kjelde: Skoglekene.no

Å lytte til naturen

Det var ikkje berre praktiske ting elevane gjorde. Dei lærte også å bruke naturen til aktivitetar. Men aller først i prosjektet valde dei seg ut eit skogområde som dei skulle opphalde seg i og bruke. Valet fall på eit område ved Hyllandsåi like ved Groven Camping og Hyttegrend i Åmot. VTB snakka med tre elevar frå sjette klasse om prosjektet dei hadde vore med på. Elevane, som gledde seg til å reise til Elverum var Kjetil Tveito Skjævesland, Iver Johansen Olsnes og Eiril Versto.

– Ein gong hadde me ein leik der ein som lata som han var blind blei leidd av ein annan i skogen. Då skulle me prøve å ikkje krasje med tre og røter og slikt. Det var moro synest eg. Dessutan er det veldig grønt og fint i skogen, og særskilt fint å vere der når det er sol, fortel Versto.

– Eg bur nesten i skogen ifrå før då familien min bur veldig nære skogen. Så eg likar å leike i skogen og held på å lage hytte der. Det har vore eit veldig artig prosjekt å vera med på, seier Olsnes.

– Det artigaste med prosjektet synest eg var å vera på sløyden og lage ting av tre. Eg likar å arbeide med tre og hjelper når eg har tid far min når han byggjer hus for tida, fortel Skjævesland.

Elevane har førebudd seg godt på finalen, og lest masse. Finalen er lagt opp som ein natursti med spørsmål og praktiske oppgåver. Det elevane håpar å få spørsmål og som dei har lest mest på er namn på blomar og planter ein finn i skogen.

Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre, og trevirket har dei henta i skogen ved Groven caming. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Skogleikane: Elevane i 6. klasse ved Åmot skule har laga mange flotte produkt i tre. Foto: Privat
Fakkel: Olav B. Vesaas laga fakkel og den fungerte fint. Foto: Privat