annonse

Strammar inn økonomireglane – senkar makssatsen på tapt arbeidsforteneste

Moderasjon
Moderasjon: – Dette er eit viktig signal i tronge økonomiske tider, meinte Edvard Mæland (H) som har leia gruppa som har sett på godtgjeringsreglementet. (Foto: Øystein Øygarden)

+ I den neste valperioden får dei folkevalde maksimalt 2630 kroner for ein møtedag. Det er 1420 kroner mindre enn i dag.

Øystein Øygarden


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse