Stenger vegen mellom Seljord og Bø att 1. desember

Rv36 blir igjen stengt for trafikk mellom Sanden camping og vidare mot Seljord i samband med utbygginga av Buktiparsellen.

Mange høge fjellskjeringar på Stodiparsellen. Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen

– Vegen vert halde stengd samanhengande i fem månader og opnar igjen 1. mai 2021, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Årsaka til stenginga er omfattande sprengningsarbeid og dessutan arbeid med ny veg som vil krysse dagens veg i anna høgde.

Personbilar må køyre på vestsida av Seljordsvatnet, om Garvikstrondi. Tunge køyretøy må bruke E134 om Notodden og Hjartdal som omkøyringsveg.

Dei som bur nærast blir varsla med SMS i god tid før sprengingsarbeid. Hus- og hytteeigarar i anleggsområdet er oppmoda til å ta kontakt med entreprenør for å gjere seg kjent med tilhøva.

Dette er siste stengeperiode på prosjekt Rv36 Bø-Seljord. Stodiparsellen er ferdig og vegen har vore open sidan 1. mai 2020.

Les også
Skal byggje ny veg langs Seljordsvatnet for 122 millionar kroner
Les også
Vegen mellom Bø og Seljord har fått ei skikkeleg overhaling