Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Slik får du juletreet til å vare

Akklimatisering, eit hakk i stammen og varmt vatn er trikset.

Jakob Glittum ved Glittum juletregård i Bamble har delt sine beste tips for å bevare juletreet med NRK. Han seier det er viktig med akklimatisering, og at treet først bør inn i ei bu, kjellar eller garasje før det kjem inn i varm stove. Han tilrår også å skjere av ein bit nedst på stammen, slik at treet betre tek til seg vatn. Det er i tillegg viktig at treet får vatn så fort som mogleg, og at vatnet er varmt. Eit tre drikk 1–2 liter kvart døgn i 2–4 dagar. Glittum tilrår også at ein plasserer treet lengst mogleg unna varme kjelder som peis eller varmepumpe.

(©NPK)

Artikkelen held fram under annonsen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB