annonse

Skal ruste opp E134 i Seljord for 100 millionar

I samband med arbeidet med reguleringsplanen er det utarbeidd landskapsteikningar. Veg i dagen gjennom fjellet aust for Flatinkrysset fører til 40 meter høge skjeringar. 	Illustrasjon frå planbeskrivinga
Satajuvet: Terrengmodell, COWI 2019. (Foto: )

+ Ny E134 mellom Eisand og avkøyringa til Grunningsdalsvegen skal vere ferdig i 2022. Utbetringa skal sikre effektiv trafikkavvikling, og den gamle europavegen kan bli gang- og sykkelveg for mjuke trafikantar.

Tone Tveit


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse