Har søkt: Dordi F. Didriksen Foto: Stein Olav Lie

Sju vil bli kommunalsjef – fleire av dei lokale

Seljord kommune har fått inn sju søknadar til stillinga som kommunalsjef for oppvekst.

To av dei sju er busett i Vest-Telemark; Dordi Iren Fosse Didriksen (50) og August Ingvaldsen (31) bur begge i Kviteseid kommune. Dei tre andre namngjevne søkjarane er også relativt lokale, høvesvis frå Lunde, Bø og Hjartdal.

– Me er nøgde med at det kom såpass mange og gode søkjarar, og gler oss til den vidare prosessen, opplyser Seljord-rådmann Rikke Raknes.

Desse har søkt på kommunalsjefstillinga

• August Ingvaldsen (31) – spes. utdanna miljøterapeut – Kviteseid

• Dordi Iren Fosse Didriksen (50) – rektor – Kviteseid

• Ingvild Kyrkjebø (47) – adjunkt m/tilleggsutdanning – Lunde

• Lone Snedker Adamsen (38) – statsvitar – Bø

• Venke Raundalen (58) – assisterande rektor/miljøarbeidar – Hjartdal

• Kvinne, u. off (45)

• Kvinne, u. off (56)

Blant søkjarane finn ein seks kvinner og ein mann. To av søkjarane har bede om å bli unnateke offentlegheit.

– Tilsetjingsutvalet skal møtast onsdag denne veka, for å avklare kven som skal på intervju, samt vurdere dei som har bede om å vera unnateke offentlegheit, seier Raknes.

Rådmannen håpar dei vil ha intervju og innstilling på plass i løpet av august.