Utanriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix / NPK

Rår imot alle unødvendige reiser fram til 1. oktober

Reiserådet der Utanriksdepartementet rår imot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige, blir forlengt fram til 1. oktober.

Tidlegare har det vore varsla at dette rådet skulle gjelde fram til 20. august.

– Situasjonen tilseier at vi vidarefører det globale reiserådet som rår imot reiser som ikkje er strengt nødvendige, til alle land. Verda står midt i ein pandemi. Når eg framleis seier at vi er langt frå ein normalsituasjon, så er det fordi smittesituasjonen endrar seg raskt. Vi ser at det er aukande smittenivå i svært mange land, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Reiserådet blir først oppheva når smittesituasjonen tilseier det.

Det er gjort unntak for land i EØS/Schengen-området som oppfyller smittekriterium. Desse blir no omtala som gule, og innreise medfører ikkje karanteneplikt.

Utanriksministeren påpeikar at unntak frå reiserådet ikkje er ei oppmoding til nordmenn om å reise utanlands.

– Kvar enkelt må tenkje nøye gjennom om det er nødvendig å reise, understrekar ho.

(©NPK)