annonse

Politikarane seier nok ein gong nei til VTK sitt ynske om å ikkje lage reguleringsplan

Står på sitt
Står på sitt: Tokke kommune held fast på kravet om at det skal utarbeidast reguleringsplan for næringstiltak i område avsett til landbruks-, natur og friluftsområde med høve til spreidd bustad- og yrkesbygg, lyd vedtaket, frå formannskapet. arkiv (Foto: Line Omland Eilevstjønn.)

+ Formannskapet i Tokke står på kravet om reguleringsplan i samband med bygging av Lårdal kraftverk.

Øystein Øygarden


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse