Seinare tysdag skal forslaget frå Senterpartiet om å endre reglane for skuterkøyring i hytteområde behandlast i Stortinget. Dei har allereie sikra seg støtte frå Ap og Frp, og forslaget har dermed fleirtal. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Opnar for meir snøskuterkøyring til hytter: – Vil føre til fleire konfliktar

Det er fleirtal for at fleire kan bruke snøskuter til hytta. Regelendringa vil føre til høgare konfliktnivå, meiner Norsk Friluftsliv og Norges Hytteforbund.

Fleire snøskuterar vil skape uro og konfliktar i hytteområda, fryktar styremedlem Knut Nes i Norges Hytteforbund.

– Dei fleste reiser på hytta for å søkje ro og fred, ikkje for å bli utsette for motorisert ferdsel, seier han i ei pressemelding.

Både Ap og Frp har sagt at dei støttar forslaget frå Senterpartiet om å fjerne kravet om at det må vere 2,5 kilometer mellom brøytt bilveg og ei hytte for at ein kommune skal kunne gi løyve til bruk av snøskuter for å transportere utstyr og bagasje til hytta.

Dermed har forslaget eit solid fleirtal når saka blir behandla i Stortinget seinare tysdag.

Nes oppmodar likevel partia til å vente på evalueringa frå Miljødirektoratet av dagens skuterreglar.

– Vil forsterke konfliktar

Norsk Friluftsliv har, ifølgje

– Forslaget frå Sp vil derfor potensielt kunne medføre ein betrakteleg auke i snøskuterbruken, både når det gjeld lovleg og ulovleg køyring, seier Heimdal.

Sps Sandra Borch meiner det berre er tull at det blir fleire snøskuterar i den norske fjellheimen. I tillegg til løyve frå den aktuelle kommunen, må ein eige hytta for å få eit slikt løyve, påpeikar ho til Dagsavisen.

Borch meiner regelendringa mellom anna vil føre til betre etterleving av regelverket og færre tvistesaker. Det er Heimdal heilt usamd i.

– Forslaget vil forsterke lokale konfliktar, medføre splitting i lokalsamfunn rundt eit tema som allereie er svært betent, og skape mykje uro i ei tid der det er behov for samarbeid om viktige klima-, natur og folkehelsespørsmål, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Skjønar ikkje uroa

Til

– Vi ser ein samanheng med at fleire skuterløyve bidreg til meir ulovleg køyring, seier Heimdal.

Ole Steinar Østlyngen er lokalpolitikar for Arbeidarpartiet i Alta og dagleg leiar ved Alta motorsenter. Han skjønar ikkje kvifor Heimdal er uroa.

– Det er jo ikkje snakk om fri køyring i heile Noreg. Det er opp til kvar enkelt kommune om dei ønskjer å gi dispensasjon til kvar enkelt hytteeigar, så eg skjønar ikkje heilt motstanden frå Norsk Friluftsliv, seier Ap-politikaren.

(©NPK)