Ei vaksinesprøyte blir sett i Oslo. Måndag startar det nasjonale vaksinasjonsprogrammet opp for fullt. Foto: Tone Spieler / NTB / NPK

No startar vaksinasjonen for fullt

Etter ein langsam start i romjula blir vaksinasjonen mot covid-19 denne veka sett skikkeleg i gang.

– Vi set full fart, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ifølgje henne er det måndag som er det eigentlege startskotet for vaksinasjonen mot koronaviruset i Noreg.

Og tempoet vil auke betydeleg framover. I vekene som kjem, vil Noreg få rundt 40.000 dosar i veka av vaksinen frå Pfizer og BioNTech.

Samtidig er Modernas vaksine truleg på veg om berre nokre veker.

Langsam start

Den første vaksinedosen i Noreg vart sett andre juledag. Den var det Svein Andersen (67) som fekk.

Men starten har vore langsam. Sjølv om det allereie har komme rundt 45.000 vaksinedosar til Noreg, var det søndag berre registrert 2.113 vaksinerte.

Danmark har til samanlikning gitt første vaksinedose til over 40.000 personar.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg meiner det kan vere fleire grunnar til at oppstarten har vore noko langsamare her til lands. Større geografiske utfordringar i Noreg er éin faktor.

I tillegg har Noreg valt å halde av nok vaksine til å sikre to dosar til alle.

– Ein del land har valt ikkje å gjere det. Dels fordi dei vel å stole på at firmaa klarer å levere. Og dels fordi dei er i ein vanskelegare situasjon, slik at det hastar endå meir, seier Stoltenberg til NTB.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ho trur forskjellane mellom landa etter kvart vil jamne seg ut.

– Vi reknar med at vi vil ha ei veldig effektiv framdrift no i månadene som kjem.

Kommunane trong tid

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vedgår at det kanskje hadde vore mogleg å starte opp raskare enkelte stader i landet.

Men mange kommunar har føretrekt å vente for å få meir tid til å planleggje, forklarer han.

– Ein ønsker å gjennomføre dette på ein trygg måte. Det er krevjande logistikk. Og då har eg forståing for at kommunane har valt å seie at dei startar på ein trygg måte i morgon, heller enn at dei tek risiko ved å starte nokre dagar før, seier Høie til NTB.

Han meiner det uansett ikkje er tala første veke som avgjer om vaksinasjonen blir vellykka.

– Det er dei kommande vekene som er viktige. Og eg oppfattar at kommunane har gode planar for gjennomføringa.

Sosial nedstenging

På sikt er målet at Noreg skal få nok vaksine til heile den vaksne befolkninga. Men i vinter må vi smørje oss med tolmod.

Søndag kveld innførte regjeringa ein to veker lang sosial nedstenging for å slå ned den aukande smitten i Noreg. Og ifølgje Solberg er det først og fremst vår eiga åtferd som avgjer om vi kjem oss ut av denne nedstenginga. Vaksinasjonen vil ikkje få smitteavgrensande effekt på ei god stund enno.

– Viss vi klarer å halde nok avstand, så kan vi komme oss ut av dette, seier Solberg til NTB.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men det tek tid før vi har vaksinert nok folk.

(©NPK)