Forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB råder alle skattepliktige til å sjekke skattemeldinga som kjem i dei neste to vekene.Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

No kjem skattemeldinga – dette seier ekspertane du bør tenkje på

Dei neste to vekene kjem skattemeldinga di. Viss du ikkje fyller ut innan 30. april, så kan det potensielt koste deg dyrt.

Tysdag 14. mars blir dei første skattemeldingane sende ut, tidlegare kjent som sjølvmeldinga, og innan månaden er omme skal alle ha fått den personlege skattemeldinga si.

Forbrukarøkonom Silje Sandmæl Nesbyen opplyser at åtte av ti gjer endringar på skattemeldinga. Ho tilrår likevel alle skattepliktige å ta ein kikk på skattemeldinga, uavhengig av om ein får tilbake på skatten, eller om ein må betale restskatt.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Mange trur dessverre at skattemeldinga er ferdig utfylt, men det stemmer ikkje. Den største feilen ein gjer, er å ikkje gå gjennom skattemeldinga. Det er ansvaret til kvar enkelt å sjekke at alle opplysningane som står ført opp, faktisk stemmer, seier Sandmæl til NTB.

Potensielt mykje pengar å hente

For å vere sikker på at det som står oppført på skattemeldinga stemmer, tilrår forbrukarøkonomen alle om å gå gjennom inntekta si frå jobb og andre inntektsbringande forhold.

– Eg vil ikkje tilrå nokon å klappe i hendene og seie seg fornøgd om ein ser at ein får igjen på skatten. Det vil vere fornuftig å bruke Skatteetatens frådragsrettleiar for å sjå om du faktisk kan få endå meir igjen, oppmodar ho.

Ifølgje Sandmæl er det potensielt mykje pengar å hente på frådraga i skattemeldinga, om ein gjer alt rett.

– Ein kan jakte etter tusenlappar om ein fyller ut frådraga som manglar. For kvar tusenlapp i frådrag, så får ein 220 kroner mindre i skatt. Det er jo ganske synd å gå glipp av pengar staten potensielt skyldar deg, seier ho.

– Tilrår alle å vere nøye

Særleg ber ho foreldre om å vere observante på foreldrefrådrag.

– Halvparten sjekkar ikkje foreldrefrådraget, og det kan ein tape pengar på. Dette frådraget inneber utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skulefritidsordning eller køyring til og frå desse viss det er omveg til jobb. Ein har krav på inntil 25.000 kroner for første barn og deretter eit tillegg på 15.000 kroner per barn, forklarer Sandmæl. Ho legg til at det er fornuftig å gå gjennom skattemeldinga saman med den andre føresette.

I tillegg har langt fleire krav på reisefrådrag i år fortel forbrukarøkonomen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– I år er det langt fleire som kan få reisefrådrag, sidan botnfrådraget er redusert frå 23.900 til 14.000 kroner.

Grunnen til at mange hopper over denne posten er at dei ikkje har nokon reiseutgifter til og frå jobb.

– Syklar du eller sit på med naboen tenkjer du kanskje at du ikkje har krav på reisefrådrag. Men det er ikkje utgiftene eller transportmiddelet som betyr noko, det er avstanden mellom jobb og heim og talet på reisedagar. I fjor fekk du frådrag viss avstanden mellom heim og jobben var meir enn 65 kilometer tur-retur, i år er det 37 kilometer tur-retur, seier Sandmæl.

Eige ansvar

Også om ein skulle vere så uheldig å måtte betale restskatt, så tilrår Sandmæl at ein sjekkar at opplysningane stemmer.

– Det kan finnast feil, og då vil det vere surt å betale for mykje i skatt. Gå nøye gjennom skattemeldinga, anten du må betale restskatt eller får igjen på skatten. Og oppdagar du i år at det er frådrag du har gått glipp av i årevis, kan du gå tilbake dei tre siste inntektsåra og endre, forklarer ho.

Sjekk skattemeldinga i tide

– Vi oppmodar alle skattebetalarar til å sjekke og rette skattemeldinga si når ho kjem. Det tener du på, fordi du kan få med eventuelle frådrag som ikkje var førehandsutfylt, seier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Med digitaliseringa og førehandsutfylte skattemeldingar er det færre som opnar skattemeldinga. I staden stoler dei blindt på opplysningane, og det er ikkje lurt, ifølgje Lothe.

– Skattemeldinga er ikkje ferdig utfylt, ho er berre delvis utfylt. Alle skattebetalarar har eit ansvar for å sjå til at alle tala stemmer. Det er særleg lurt å sjekke at alle opplysningane som står oppført, faktisk stemmer. Samtidig er det viktig å sjekke om nokre opplysningar manglar, og då eventuelt leggje inn det som trengst, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tilrår å gjere det før fristen går ut

Fristen for innlevering av skattemeldinga er 30. april. I fjor var det så mange som 500.000 skattebetalarar som ikkje hadde opna skattemeldinga si før to dagar før fristen.

– Viss ein ikkje gjer det før fristen, så reknar Skatteetaten med at alle opplysningane stemmer. Det kan ein tape pengar på, dersom opplysningane ikkje stemmer. Og om ein må betale restskatt, så må ein betale renter på skatten om ein ikkje betaler han før 31. mai, forklarer Lothe.

Skattemeldingane blir frå sende ut og med 14. mars til og med 31. mars.

(©NPK)

Skatteetaten vil sende ut skattemeldinga til alle skattepliktige mellom 14. og 31. mars. Frist for å gjere endringar på skattemeldinga er 30. april. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK