annonse

Nei til å frådele tre tomter

+ _ Nordbygda: Elin Tjønn har søkt om å dele frå tre tomter for fritidsbustader, ei utbygd og to ubygde, frå eigedomen sin Grovum nedre. Arealet som dei aktuelle tomtene ligg i er i kommuneplanen frå 2014 regulert til byggeområde avsett til bustader.Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse