annonse

Meiner det er utført ulovleg arbeid på industriområde

Fjerna grøntareal
Fjerna grøntareal: Under arbeidet med å fylle tomta til Telemark bilruter på Nordbygdi industriområde er kantarealet på sørsida av åi fjerna. Dette bryt med vilkåra, meiner Seljord kommune. Båe (Foto: Elisabeth Hagen Kvalem)
Kommunalsjef
Kommunalsjef: Frid Berge i Seljord kommune seier at utgravinga av å-breidda rammar både det biologiske mangfaldet og Seljord kommune sine planar for friluftsområde. (Foto: )

+ I arbeidet med å klargjere tomta til Telemark bilruter i Nordbygdi industriområde meiner Seljord kommune at det har blitt gjort ulovlege endringar i kantsona som er avsett til friluftsområde.

  • Elisabeth Hagen Kvalem


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse