Kraftmagasina blir tømde for vatn

Vassmagasina blir ikkje lenger fylte opp, og førre veke var det ein nedgang i vasstanden for første gong på halvannan månad.

Vanlegvis på denne tida av året ville vassmagasina i landet vore 81,8 prosent fulle, men i år er situasjonen annleis, skriv Nettavisen.

I førre veke fall vasstanden frå 72,2 til 71,4 prosent, noko som utgjer rundt 700 GWh med redusert straumlager.

Samtidig auka netto straumeksport med 60 prosent, inkludert høg eksport til Danmark og via den nye kabelen til Tyskland, og årsaka er ein kombinasjon av lite vind og dessutan den anstrengde gassituasjonen i Europa.

Statnett har fått rekordhøge inntekter av utanlandskablane i år, og summen har komme opp i nær 3 milliardar kroner. Pengane bidreg til å halde Statsnetts del av nettleiga noko lågare enn ho elles ville ha vore, forklarer Statnett-sjef Hilde Tonne.

– Dette er gode inntekter som bidreg til dei betydelege investeringane vi er i gang med for å sikre straum nok i det grøne skiftet. Det er med på å gjere at vi kan halde Statnetts del av nettleiga lågare enn ho var i 2020, midt i ein periode med massiv utbygging av straumnettet nasjonalt og internasjonalt, seier konsernsjef Hilde Tonne i ei pressemelding.

(©NPK)