NATO-øving: Både beltevogner, helikopter og andre militære framkomstmiddel har farta til og frå Rauland høgfjellshotell dei siste vekene, då hotellet har vore basen til NATO-flymannskap som øver på å overleve i vinterlege omgjevnadar. Hotelldirektør Kristian Samnøen meiner dette er dei beste gjestene han har. – Dei har alt på stell, og har me gløymt noko så løyser dei det sjølv. Det er det einaste eg kan seie som ikkje er hemmelegstempla, humrar Samnøen.

Jagarflypiloten skaut seg ut og overlevde. Så fraus han i hel. – Me øver for at noko slikt aldri skal skje igjen

På slutten av 50-talet skaut ein belgisk jagarflypilot seg ut frå flyet sitt under ei militærøving i Noreg. Han overlevde utskytinga, men fraus i hel. – Me øver for at noko slikt aldri skal skje igjen, seier oberstløytnant Ronny Knudsen.

NATO-soldatane lesser frå seg ryggsekkar, hjelmar og anna utstyr i lobbyen på Rauland høgfjellshotell. Dei har nettopp kome attende til hotellet med helikopterskyss etter ei overlevingsøkt på Gaustatoppen. Dermed er dei ferdige med ei vekes vinteroverlevingskurs.

– Gaustatoppen gjev oss ei veldig realistisk øving, for då tek dei banen opp, og har det komfortabelt og fint. Så blir dei kasta ut i det på toppen, med sterk vind og veldig dårleg sikt, og må ta seg fram og koma seg i ly, fortel Knudsen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Livsviktig øving: Oberstløytnant Ronny Knudsen er leiar for luftforsvarets flyoperative treningssenter (LFTS), og har dei siste vekene arrangert NATO aircrew winter survival course med base på Rauland.

Åttande året på Rauland

Vinteroverlevinga, eller NATO aircrew winter survival course, har hatt base på Rauland sidan 2016, fortel Knudsen.

– Men må jo vere ein stad der me er sikre på at det er skikkeleg vinter.

Deltakarane er luftmannskap frå NATO-styrkane, og kjem mellom anna frå Nederland, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike og Tsjekkia. Og at dei treng å øve, er det ikkje tvil om.

– Me hadde ein deltakar frå sørlegare strøk av Europa no, som aldri hadde sett snø. Han kjende det som han tråkka ut i noko kaldt, kvitt slim då han kom ut av bussen. Men no er han i stand til å klare seg åleine i vinterver om det skulle bli naudsynt.

Det er også med instruktørar frå USA og Canada.

– Det er veldig verdifullt å utveksle erfaringar med instruktørane frå Nord-Amerika, seier Knudsen.

Går gjennom isen

Overlevinga handlar om å klare seg ute i snø og kulde med det utstyret dei vanlegvis har med seg.

Ei av oppgåvene soldatane må meistre, er å gå gjennom isen med ein tung ryggsekk på seg. Dei må få av seg ryggsekken, og ta seg opp av råka ved hjelp av ein kniv dei har i beltet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ei anna oppgåve er å lage trugar av kvistar og fallskjermsnøre. På slutten av veka må soldatane greie seg ute to netter, ei natt åleine og ei saman med ei gruppe.

– Kravet for å bestå er å overleve dei to nettene, seier Knudsen med glimt i auget.

– Men me har eit sterkt fokus på tryggleiken, så det klarer alle.