Helseminister Bent Høie (H) åtvarar folk som håper på ein vanleg vår. Tysdag offentleggjer regjeringa korleis tiltaka blir vidareført i tida framover. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / NPK

Høie: Dei som håper på ein vanleg vår, blir nok skuffa

Helseminister Bent Høie (H) åtvarar folk som håper på ein vanleg vår. Tysdag offentleggjer regjeringa korleis tiltaka blir vidareførte i tida framover.

– Eg veit at mange håper dei strengaste tiltaka blir oppheva, sa helseminister Bent Høie (H) på den første pressekonferansen i veka om den daglege koronastatusen.

– Dei som håper og trur at denne våren skal bli slik han pleier, blir nok skuffa, sa han.

Regjeringa har innført dei strengaste tiltaka her til lands sidan andre verdskrigen. Blant dei strenge tiltaka er stenging av skular og barnehagar. Høie har tidlegare antyda at å innføre eit portforbod er uaktuelt.

Mogleg effekt av tiltaka

Talet på stadfesta smittetilfelle i Noreg var måndag 2.371 personar. Det siste døgnet har talet stadfesta koronatilfelle dermed auka med 240.

– Det kan hende at vi ser resultatet av den store dugnaden vi alle er med på, sidan talet på smitta ser ut til å liggje stabilt med om lag 200 nye tilfelle kvar dag, sa Høie.

– Men vi skal ikkje senke skuldrene, og vi må halde fram dugnadsjobbinga med same styrke, oppmodar han.

– Meir fleksibilitet

Frp-leiar Siv Jensen ber regjeringa om å vurdere meir fleksibilitet i dei nye koronatiltaka, og ho trekker fram mellom anna hytteforbodet.

– For nokre bransjar, næringar eller familiar kan det vere forhold som gjer at ei tilpassa tilnærming ville fungere betre, samtidig som vi tek vare på smittevern, skriv Jensen i ei fråsegn til NTB.

Ho trekker fram dei alvorlege konsekvensane epidemien har for økonomien til folk, arbeidsplassar, og dessutan for næringslivet.

– I prosessen med å kurere korona risikerer vi å skape ein endå større sjukdom for heile landet med stor arbeidsløyse og svært dårleg økonomi, skriv ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

45 pasientar på intensiv

Talet på koronainnleggingar nærmar seg 200, og måndag var 38 pasientar innlagt på intensivavdeling, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi må vente ein auke i desse tala, seier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Ein stor del av intensivpasientane er menn – heile 78 prosent.

Over 60.000 personar har vorte testa for koronaviruset i Noreg så langt. Måndag steig talet på døde som følgje av koronasmitte frå sju til ti.

(©NPK)