annonse

Gav tilleggsareal gratis

Sal
Sal: Thor Arne Heggtveit (Sp) kom med framlegg om at Solli eigedom skulle overta det resterande arealet vederlagsfritt. (Foto: Olav Åsen Haugsgjerd)

+ TOKKE: Kommunestyret i Tokke vedtok å selje eit tilleggsareal på Tokkestad til Solli eigedom for kroner 0. Bakgrunnen var at kjøpar trudde arealet låg inne i tidlegare handel, noko politikarane var einige i.

Olav Åsen Haugsgjerd


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse