annonse

Frp-Hoksrud i Kleivgrend: Jobbar for å overbevise sine eigne om kor viktig fangeleiren er

Klar tale
Klar tale: Fengselsbetjent Torleiv Hvistendahl (t.v.) og Erik Skjervagen var klare i meiningane sine overfor Hoksrud om viktigheita med fangeleiren. (Foto: )
Må ikkje stengast
Må ikkje stengast: Fyresdalordførar Erik Skjervagen (t.v.) og Bård Hoksrud (Frp) er samde om at bommen i fangeleiren ikkje må låsast for godt. Alle (Foto: Geir Ufs)
Argumenterte
Argumenterte: Fengselsbetjent John Øystein Smerud (t.v.) gav Hoksrud mange døme på kvifor leiren må overleve. Det var særleg fokus på eit godt og viktig tilbod for innsette. (Foto: )
Klar tale
Klar tale: Fengselsbetjent Torleiv Hvistendahl (t.v.) og Erik Skjervagen var klare i meiningane sine overfor Hoksrud om viktigheita med fangeleiren. (Foto: )
: (Foto: )

+ Bård Hoksrud (Frp) er overbevist om at det opne soningstilbodet i Kleivgrend bør oppretthaldast. No står det att å overbevise dei som vil leggje det ned.

Geir Ufs


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse