Framleis ingen reiserestriksjonar i Nissedal – men kommunen oppmodar til minst mogleg reising

Det er ikkje iverksett nye tiltak eller endringar frå Nissedal kommune i dag.

Det melder kommunen på heimesida si.

Heile meldinga:

»Den øvste kriseleiinga har daglege møte og vurderar situasjonen fortløpande.

Det er ikkje iverksett nye tiltak eller endringar frå kommunen si side i i dag.

Nissedal kommune har ikkje lagt noko føringar på utreise/innreise forbod i kommunen, slik vi ser andre kommunar har gjort, men vi oppmodar til å reise minst mogleg.

Vi opplever at hytteturistane våre har vore flinke til å dra til heimkommunen sin, og at dei har respektert sentrale føringar. Dette er vi særs glade for i denne tida, slik at det ikkje blir større belastning i eit allereie pressa helsevesen i ein småkommune.

Vi oppmodar også campingturistar og dei som har leigd hytte til det same.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Alle førespurnadar til kommunen prøver vi å svare så snart som råd.

Halvor Homme

Artikkelen held fram under annonsen.

ordførar»