Test: N/A Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Framleis ikkje påvist smitte i Vest-Telemark

Fredag er det framleis ikkje påvist korona-smitte i nokon av kommunane i Vest-Telemark, med unntak av to hytteturistar som sit isolert i ei hytte i Rauland. Men dei er registrert smitta i sine heimkommunar.

I Kviteseid er 17 personar testa og alle har vore negative. Kommunen ventar også svar på ei prøve. I Vinje har dei utført 29 testar og alle har vore negative, medan Seljord har utført 52 testar og alle har vore negative. Det opplyser ordførarane i dei respektive kommunane.

I Tokke har dei tatt totalt 30 prøver, 25 har testa negativt og fem kjem dei ikkje til å få svar på på grunn av at det er tomt for reagens på laben i Vestfold.

– Dei som me ikkje fekk svar på handterer me etter individuelle vurderingar. Det er ikkje generelle løysingar på det, men det er til dømes å halde seg heime eller i karantene, seier kommuneoverlege Lars Håvard Eriksen.

Fylte ikkje kriteria for å bli testa

I Fyresdal kommune er det heller ingen som har fått påvist korona-smitte. Fire personar har blitt testa i kommunen. Tre av dei vart «kasta» på laboratoriet, medan ein var negativ, opplyser rådmann i Fyresdal Une Marit Tangen.

– Me fekk beskjed frå laboratoriet i Vestfold at tre av personane me hadde testa ikkje fylte kriteria for kven som skal testast. Det er veldig fortvilande for oss. Me er heilt avhengige av å få testa helsepersonellet vårt så me ikkje får smitte inn i til risikogruppene, seier Tangen.

Personane som vart testa, men ikkje får svar er i karantene.

Nissedal kommune opplyser torsdag på sine heimesider at det ikkje er nokon registrert smitta i kommunen.

72 stadfesta smitta i Vestfold og Telemark

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte fredag nye kriterium for kven som bør prioriterast for testing av korona-smitte.

Dei som har akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller er kortpusta og som samstundes:

Har behov for innlegging.

Artikkelen held fram under annonsen.

Er pasient eller bur i ein helseinstitusjon.

Er tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderast for testing også ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over to døgn (medan dei held seg heime).

Er over 65 år og har underliggande, kronisk sjukdom (som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk).

Har vore i nærkontakt med ein person som har fått stadfesta koronavirussjukdom (Covid-19). (Denne gruppa kan om naudsynt nedprioriterast ved mangel på kapasitet).

Fredag opplyser FHI at det er totalt 1742 stadfesta smitta i Noreg og sju dødsfall. I Vestfold og Telemark er det 72 personar som er stadfesta smitta.