Fleirtalet i ei fersk undersøking vil ha lågare promillegrense til sjøs.Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

Fleirtalet ynskjer senka promillegrense til sjøs

Dei aller fleste i ei fersk spørjeundersøking meiner at promillegrensa til sjøs må senkast frå 0,8 til 0,2.

Ei ny undersøking Norstat har utført for forsikringsselskapet Frende viser at 57 prosent synest promillegrensa til sjøs burde vore lågare.

– I fjor svarte 58 prosent det same i undersøkinga vår, så her har ikkje haldningane endra seg, seier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen i ei pressemelding.

32 prosent av dei 1000 spurde i undersøkinga synest dagens promillegrense i båt er riktig. Berre 7 prosent kunne tenkje seg å heve grensa.

– Det er sjeldan vi ser at folket vil ha strengare reglar enn styresmaktene, slik som dette, seier Wold Gaulen.

– Viktig å vere edru

Redningsselskapet vil ikkje ta stilling til kva promillegrensa bør vere, men synest det er interessant at fleirtalet av dei spurde framleis meiner grensa burde vore lågare.

– Denne sommaren har igjen gitt oss altfor mange døme på at respekten for alkohol ser ut til å vere langt lågare på sjø enn på veg, seier informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) meiner det er viktig å vere edru når ein fører ein båt.

– Vi rår mot å føre båt i alkoholpåverka tilstand, uansett promille, har generalsekretær Stig Hvide Smith tidlegare understreka overfor NTB.

Høg promillegrense

I 2020 omkom 20 personar på fritidsbåt. 10 av dei hadde promille på over 0,8. Seks av dei var førarar. Fem av førarane hadde promille på over 1,1 opplyser Sjøfartsdirektoratet.

I dag er det lov til å køyre fritidsbåt med 0,8 promille, og regjeringa har ikkje ønskt å endre denne grensa.

Artikkelen held fram under annonsen.

I staden lanserte dei sommaren 2019 ein nullvisjon for omkomne i småbåtulykker. Det skjedde sjølv om fleire organisasjonar bad om at promillegrensa burde bli revurdert.

Noreg er blant dei landa i Europa med den høgaste promillegrensa til sjøs. I Sverige er grensa på 0,2 promille.

(©NPK)