annonse

Fint å bruke tid på seg sjølv eller andre

Korleis bruke tid på seg sjølv
Korleis bruke tid på seg sjølv: Agnes Marie Hægeland (t.v.), Marie Spikkeland Holm, Christina Ståland Kåsin og Maren Tveiten viser fram plakatane som vart laga på gruppene dei var med i. Alle (Foto: Tone Tveit)
Bry seg
Bry seg: Elevane på mellomtrinnet fylte eit tre med mange gode innspel til korleis ein kan gje av eiga tid til andre. (Foto: )
Gruppearbeid
Gruppearbeid: Ungdomsskuleelevane laga plakatar der dei viste døme på god bruk av tid på seg sjølv. (Foto: )
Gode ord
Gode ord: Elevane meinte eit smil til andre var god bruk av tid. (Foto: )
Markerte verdssdagen
Markerte verdssdagen: Prostidiakon Eilev Erikstein får takk og ein klem av helsesjukepleiar Tone Martinsen Heggtveit. (Foto: )

+ Kva betyr det å gje bort tid og vere til stades for andre? Eller korleis kan ein bruke tid på seg sjølv. Det fann elevane i Kviteseid svar på då dei markerte verdsdagen for psykisk helse.

Tone Tveit


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse