annonse

Får bygge om og utvide eit gamalt nålehus til turiststad

+ Fyresdal: Hovudutval for plan og miljø gjev dispensasjon til å bygge om og utvide det gamle nålehuset på Tortveit. Etter ei samla vurdering vil fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene. I tillegg blir omsynet bak føresegnene det blir dispensert frå og føremålet bak lova, ikkje sett vesentleg til sides. Nålehuset skal nyttast til utleige i samband med turistbedrifta på garden Tortveit. Det må søkjast byggeløyve på ordinært vis, står det til slutt i vedtaket.Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse