21 innbyggjarar er stadfesta smitta, i tillegg sit det to smitta på hytter

Det er no 21 innbyggjarar i Vinje kommune som er stadfesta smitta av covid-19.

I tillegg er to hytteinnbyggjarar smitta.

Det melder ordførar Jon Rikard Kleven på Facebook nyttårseftan.

– Det er 1 ny stadfesta smitta frå sist status i går, og det er ein person som oppheld seg på ei hytte. Personane på hytter blir fylgt opp av sin heimkommune.

Vi fekk svar på 37 prøver i går kveld. Av desse var 1 positiv, og knytt til ein person frå ein annan kommune som oppheld seg på ei hytte i Vinje kommune, melder ordføraren.