annonse

– Ein myte at det er klimavenleg å bu i by

MDG
MDG: Miljøpartiet ynskjer i eit valkamputspel at fleire som eig gardsbruk dei ikkje bur på, legg dei ut for sal. Egil Jøsendal (t.v.), Peter Fjågesund, Benedikte Nes og Harald Moskvil. (Foto: Olav Åsen Haugsgjerd)
Tilflyttarar som Liv og Thomas Sandvik Jakobsen ynskjer MDG fleire av. Til høgre
DØME: Guro Mæland frå Telemark Næringshage. (Foto: Olav Åsen Haugsgjerd)

+ VEST-TELEMARK: Miljøpartiet dei grøne ynskjer fleire gardsbruk for sal. – Interessa for å flytte på landsbygda er stor, samstundes som nedgangen i folketalet er aukande, seier Benedikte Nes, fyrstekandidat i Tokke for MDG.

Olav Åsen Haugsgjerd


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse