annonse

Dragrace får 50 000 kommunale kroner

: (Foto: )

+ _ Fyresdal: Ei samrøystes formannskap er einige med rådmannen i å løyve 50 000 kroner til årets dragrace i bygda. Ein ser det som positivt at Fyresdal motorsportklubb tek på seg å gjennomføre dragrace, og på den måten set fokus på Fyresdal som ein arrangementsplass også for motorsport.Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse