annonse

Blei pålagt å søkje konsesjon på bustad – fekk løyve av politikarane

: (Foto: )

+ Rauland: Plan- og miljøutvalet i Vinje stør rådmannen i å gje FH Gruppen AS konsesjon på erverv av bustadeigedomen Kyrkjemogen 2 i Rauland. Det er eit vilkår at eigar ikkje gjer bruksendring i strid med arealføremålet på staden etter kommunedelplan Rauland – bustadføremål.Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.

annonse