Omrokering: Rektor Renate Øien (t.h.) og assisterande rektor Heidi Kristine Tvitekkja står her ved småskulen som skal pussast opp. I bakgrunnen er litt av Vinjehuset, der heile vaksenopplæringa skal vere neste år. Bak det att ser ein litt av det mørke bygget til storskulen, som neste skuleår vil huse alle ti trinn.

Billig og praktisk løysing for mellombels småskule

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her