Ap-leiar Jonas Gahr Støre i Stortinget etter framlegginga av regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2022. Han skal no gå gjennom statsbudsjettet og gjere endringar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / *NPK

Ap og Sp klare for endringar i budsjettet: – Mykje å rette opp i

Dei foreslåtte endringane i CO2-avgifta kan stå for fall når Ap og Sp skal setje preget sitt på det siste statsbudsjettet til Solberg-regjeringa.

– Det følgjer dessverre eit ganske kjent spor, seier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik på spørsmål frå NTB om kva han tenkjer om statsbudsjettet til regjeringa for 2022.

Det er no opp til den nye Ap-Sp-regjeringa å gjere endringane sine i budsjettet og leggje det fram for Stortinget. Gjelsvik varslar allereie no at dei må sjå på ein foreslått auke i CO2-avgifta på 28 prosent.

– Dette er jo ei regjering som ikkje ser heile Noreg, så det er jo mykje å rette opp i under åra som kjem, seier han.

Framleis blir det knytt spenning til kva Ap og Sp har komme fram til om CO2-avgifta i regjeringsforhandlingane i Hurdal. Sp har tidlegare kravd at effekten på pumpeprisen må nullast ut med andre avgiftskutt viss CO2-avgifta blir sett opp.

Støre: – Kan gjere mykje

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier at dei kan gjere mykje med budsjettet, men at dei må prioritere.

– Dette er eit veldig stort dokument som vi ikkje har fått tilgang til før vi høyrde finansministeren no. Vi må gå inn i det, seier Støre til NRK.

Budsjettet stadfestar kursen som regjeringa har hatt i åtte år, meiner han.

– Vi kan gjere mykje med eit budsjett, men må prioritere, seier Ap-leiaren som snart blir statsminister.

Støre understrekar at regjeringa hans vil ha kort tid på seg til å komme med endringane sine. Solberg-regjeringa starta arbeidet med statsbudsjettet i mars, medan Ap-Sp-regjeringa må levere forslaget sitt i november.

Tajik: – Ny kurs

I budsjettet foreslår Solberg-regjeringa mellom anna å kutte meir i formuesskatten. Frå Solberg-regjeringa tiltredde i 2013 og fram til 2021 vart formuesskatten kutta med 10 milliardar kroner. Også denne gongen foreslår finansminister Jan Tore Sanner (H) kutt. Det er berekna til 535 millionar kroner påløpt og 425 millionar kroner bokført.

Artikkelen held fram under annonsen.

Aps nestleiar og finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, vil ikkje omgåande love at Ap-Sp-regjeringa kjem til å skrote det foreslåtte skattekuttet til regjeringa.

– Detaljane må vi komme tilbake til, no skal vi i gang med ein heilskapleg budsjettprosess. Men det skal ikkje vere noko tvil om at vi ønskjer ein ny kurs for landet, der vi skaper trygge jobbar og ein velferdsstat som fungerer, same kvar du bur og uansett kva storleik du har på lommeboka, seier Tajik til NTB.

Oljepengar

Ap og Sp må ha støtte frå SV for å få gjennom budsjettet sitt. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, seier at eit nytt raudgrønt fleirtal må sørgje for ei kraftfull omfordeling og klimakutt.

– No har det vore åtte år med velferdskutt, skattekutt til dei aller rikaste i landet og utilstrekkeleg klimaprofil. Så no må vi få opp tempoet både i utsleppskutt og i omfordeling av Noreg.

Regjeringa foreslår å bruke 84,4 milliardar kroner mindre oljepengar neste år. Det er godt under dei 3 prosentane som er hovudregelen for oljepengebruk over tid.

– Dersom anslaget til regjeringa står seg, og det ligg kraftige tiltak for å få folk i arbeid i budsjettet, så er det heilt rett å ta ned oljepengebruken. Den har vore veldig høg i krise, og det skal han vere, men det har òg vore høg oljepengebruk frå Høgre-regjeringa over tid. Derfor må oljepengebruken takast ned, seier Kaski.

SV vil no gå i gang med å lage det alternative budsjettet sitt, før dei skal gå i forhandlingar med den påtroppande regjeringa frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet om budsjettet for 2022.

(©NPK)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i vandrehallen i Stortinget etter framlegginga av regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2022. Han seier at dei har mykje å rette opp i når dei skal jobbe fram sine eigne endringar i budsjettet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK