9.062 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp 9

Det var ved midnatt registrert 9.062 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.

Dette er ein auke på ni tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 24 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt tre personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var onsdag registrert 255 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)