Åmotsdal barnehage: Sju barn gjekk i barnehagen i Åmotsdal i 2019. Foto: Kari Smeland

110 barn i Seljord-barnehagane i 2019

Av barnehagebarna i Seljord kommune i 2019 var 80 barn over 3 år og 30 barn under 3 år.

Årsmeldinga til Seljord kommune for 2019 viser at Heddeli barnehage hadde flest barn i 2019. Her var det 43 barn, mot 42 barn året før. Tussejuv hadde 36 barn mot 42 barn i 2018. Flatdal barnehage hadde 24 barn mot 21 barn i 2018 og Åmotsdal barnehage hadde 7 barn i 2019 mot 11 barn i 2018.

Tala viser at det totale talet på barnehagebarn blei redusert med seks barn frå 2018 til 2019.