Ole Kristian Brautis to år gamle tispe står og raggar på ein sjutaggars elg skoten av Ottar Brekke.
Ole Kristian Brautis to år gamle tispe står og raggar på ein sjutaggars elg skoten av Ottar Brekke. Foto: Mona Riis

Elgfall i Dalaåi

Ole Kristian Brautis to år gamle tispe står og raggar på ein sjutaggars elg skoten av Ottar Brekke. Oksen blei skoten 26. oktober ved Åmøte der Morgedalsåi og Dalaåi møtest.