Færre og færre barn går langrenn, skriv NRK. Bildet er frå Barnas Holmenkolldag i 2013. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

Færre barn går langrenn

Ein firedel av barna mellom seks og tolv år har blitt borte frå Skiforbundet etter 2011, skriv NRK. Færre og færre går langrenn.

Sidan Noreg arrangerte ski-VM i 2011 har det vore ein jamn nedgang i talet på barn som driv med langrenn, skriv NRK.

Mange trur dårlege vintrar er blant årsakene til kvifor det blir færre barn i skiløypa. Ei undersøking gjort av Skiforbundet hausten 2019, viser at mange av skiklubbane (77,3 prosent) også meiner at konkurranse frå andre idrettar er ei av dei største årsakene til at rekrutteringa til langrenn går ned.

Av dei fire idrettsforbunda med over 100.000 medlemmer har både Fotballforbundet, Håndballforbundet og Gymnastikk- og turnforbundet hatt ein oppgang på medlemmer dei siste seks åra.

Medan auken i Idrettsforbundet var på fire prosent frå 2012 til 2018, har Skiforbundet hatt ein total nedgang på 17 prosent i same periode.