Bygdefolket sa si meining om hyttebygginga – sjå video

Nissedal næringslag inviterte måndag kveld til dialogmøte om hyttebygginga i kommunen. Her er nokre av innspela som kom fram.

VTB kjem med sak frå folkemøte seinare.