Spenstige og godt funderte ideer i Fyresdal

Jeg ser med forbauselse at Omstillingsstyret i Fyresdal ønsker at huseiere i Fyresdal skal bygge inn overnattingsmuligheter i uthusa på eiendommene?

Jeg spør meg selv om dette er lov uten å ha godkjenning i henhold til PBL. Det kreves vel omregulering fra uthus til overnatting/oppholdsrom?

Artikkelen held fram under annonsen.

Det vil vel også kreves en ny reguleringsplan dersom det gjelder mange. Hvem skal i så fall lage og betale for en slik plan?

Jeg stiller meg også undrende til om brannforskriftene kan godkjenne slik overnatting uten store ombygninger med hensyn til rømning/nødutgang. Jeg antar at det også vil stilles krav til sanitærinstallasjoner.

Nå fikk jeg i dag februarutgaven av kommuneinformasjonen. Skal sette meg ned for å se om det er nye «spenstige» overraskelser i vente.

Tore Lotsberg

Kilegrend